Najważniejszego wyboru już Państwo dokonaliście!
Macie u swojego boku Osobę, z którą chcielibyście spędzić resztę życia.

Podjęliście też najważniejszą decyzję!

Pragniecie złożyć uroczystą przysięgę przypieczętowującą Waszą Miłość.
Do tego niezbędna jest piękna oprawa. A gdzie może być jedna z najpiękniejszych?

W Toskanii !